Sunday, May 29, 2011

Bleach - Tensa Zangetsu Papercraft

The Tensa Zangetsu (Bankai) is Ichigo Kurosaki sword's from anime Bleach.

Bleach - Tensa Zangetsu Papercraft